Brugervilkår

Senest ændret den 11. april 2016

 

1     AFTALENS FORMÅL OG VIRKE

Nærværende vilkår og betingelser gælder, når du opretter en brugerprofil på www.anywear.dk og/eller ANYWEAR® iOS applikationen til iPhone og iPad, der kan downloades i App Store. Herefter benævnes de tilsammen ‘ANYWEAR®’.

1.1   Aftalens formål er, at beskrive de rettigheder og forpligtelser, som du og ANYWEAR® har, når du opretter en brugerprofil på ANYWEAR®.

1.2   Ved oprettelse af en brugerprofil på ANYWEAR®, erklærer du dig indforstået med nærværende aftales vilkår og betingelser.

1.3   Når du efter oprettelsen handler på ANYWEAR® eller køber tillægsydelser af os, så skal du hver gang acceptere vores handelsbetingelser, som du kan læse her.

1.4   Nærværende aftale er gældende indtil den afløses af en ny version. ANYWEAR® forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre i nærværende aftale samt at introducere nye versioner af ANYWEAR®. Sker der en ændring, vil du modtage en meddelelse om ændringen mindst 14 dage før de ændrede handelsvilkår træder i kraft, til den e-mailadresse, som du har registreret på din brugerkonto. Bemærk, at du kan vælge at opsige din brugerkonto, såfremt du ikke ønsker at acceptere de nye vilkår. I modsat fald vil du anses for at have accepteret ændringerne.

1.5   Der tages forbehold for taste- og stavefejl.

1.6   DU OPFORDRES TIL AT LÆSE VILKÅRENE GRUNDIGT, INDEN DU OPRETTER EN PROFIL PÅ ANYWEAR®. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL TIL VILKÅRENE, KAN DU RETTE DISSE SPØRGSMÅL TIL [email protected].

 

2     AFTALENS PARTER

2.1   ANYWEAR® ejes og udbydes af Benjamin Media A/S, Finsensvej 6D, 2000 Frederiksberg, Cvr nr.: 25796829, E-mail: [email protected], tlf. nr.: 7022 0255, www.benjamin.dk.

2.2   Enhver reference til "vi", "os" eller "vores" betyder Benjamin Media A/S.

2.3   Enhver reference til "dig" eller "din" betyder dig, som registreret bruger på ANYWEAR®.

2.4   Betegnelsen "sælger" referer til dig i tilfælde, hvor du via din brugerprofil sælger varer, mens betegnelsen "køber" referer til dig i tilfælde, hvor du via din brugerprofil køber varer.

 

3     OPRETTELSE AF BRUGERPROFIL

3.1   For at sælge eller købe varer via ANYWEAR® skal du oprette en brugerprofil. I forbindelse med oprettelsen skal du anvende korrekt navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsår og yderligere oplysninger, som du måtte blive bedt om at oplyse. Du er som bruger ansvarlig for, at dine oplysninger til enhver tid er opdaterede og korrekte.

3.2   Ved oprettelsen af din brugerprofil er det obligatorisk, at validere dine brugeroplysninger via valideringstjenesten Veridu. Læs eventuelt mere om Veridu her. Dette gør vi udelukkende for at mindske svindel og dermed højne sikkerheden på vores platform.

3.3   Du skal være fyldt 15 år for at oprette en brugerprofil på ANYWEAR®.

 

4     BRUGERANSVAR

4.1   Din brugerkonto hos ANYWEAR® er personlig og må ikke udlånes til andre. Din adgangskode til brugerprofilen er ligeledes personlig, og må ikke videregives. Ligesom det ikke er tilladt, at oprette mere end én brugerkonto pr. person.

4.2   Ved oprettelse af en brugerprofil, vælger du aktivt at acceptere vores betingelser ved en markering i feltet “Jeg har læst og accepterer brugervilkårene”, hvilket anses for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og Selskabet.

4.3   Du må kun benytte betalingskort, som tilhører dig selv. Bemærk, at brug af en andens kreditkort kan medføre erstatningsansvar. Et sådant erstatningsansvar påhviler er udelukkende dig. Fatter vi mistanke eller får oplysninger om, at du bruger et betalingskort tilhørende en anden, forbeholder vi os retten til at spærre din brugerkonto.

 

5     BASIC BRUGER OG PREMIUM PROFIL

5.1   Ved oprettelse af en brugerkonto bliver du automatisk Basic bruger. En Basic brugerkonto er gratis.

5.2   Du kan aktivt vælge at opgradere din brugerprofil til en betalt Premium profil, hvor du vil opnå række ekstra fordele. Du kan læse mere om Premium abonnementet i vores handelsbetingelser.

5.3   Disse Brugervilkår gælder både for Basic og Premium profiler.

5.4   Hvis du videresælger varer i erhvervsøjemed, fx fra egen design/butik/webshop/lager, er det påkrævet, at du opgraderer til et Premium abonnement. Det er et krav, at du har et Premium abonnement i hele den periode, hvor du sælger disse varer. Bemærk, at du selv er forpligtet til at underrette SKAT, hvis dine indtægter fra salg er skattepligtige. Læs mere herom under punkt 6.2.

5.5   Vi forbeholder os retten til, at bede dig om at ændre dit abonnement fra et Basic til et Premium abonnement, såfremt vi vurderer, at du videresælger genstande i erhvervsøjemed via ANYWEAR®. I tilfælde af at du ikke efterkommer vores anmodning om at opgradere til et Premium abonnement, så forbeholder vis os retten til at slette eller blokere din brugerprofil.

5.6   Bemærk, at videresælger du i erhvervsøjemed, betragtes du som erhvervssælger i købelovens forstand. Det betyder, at du er underlagt dansk rets regler for handel som led i et erhverv, herunder reglerne i forbrugeraftaleloven, som blandt andet bestemmer, at en erhvervsdrivende har pligt til at yde 14 dages fuld fortrydelsesret.

 

6     SLETNING OG SPÆÆRING AF BRUGERKONTI

6.1   Du kan til enhver tid vælge at slette din brugerkonto. Hvis du sletter din brugerkonto fjernes dine oprettede annoncer fra ANYWEAR®. Dette gælder dog ikke, hvis din brugerkonto enten er spærret af os eller er under efterforskning.

6.2   Du kan slette din brugerprofil under din ‘menu’ i ‘rediger profil’, hvor du klikker på ‘slet brugerprofil’ nederst på siden. For at undgå enhver misforståelse, sender vi dig herefter en e-mail, hvor du skal klikke på et link, der bekræfter dit ønske om at gennemføre sletningen. Du skal aktivere dette link inden for 24 timer.

6.3   Når du sletter din brugerkonto har vi ikke har mulighed for at refundere tilkøbt abonnement eller annoncepakker.

6.4   ANYWEAR® forbeholder sig retten til til enhver tid at spærre din brugerkonto, hvis du har handlet i strid med nærværende brugervilkår, andre politikker og regler på Anywear® eller gældende dansk lovgivning. Slettes din brugerprofil på dette grundlag, er  vi ikke forpligtet til at refundere tilkøbt abonnement eller annoncepakker.

 

7     VED MISTANKE OM MISBRUG AF BRUGERKONTI

7.1   Har du mistanke om, at en anden bruger har adgang til din brugerkonto eller på anden måde har misbrugt din brugerkonto, har du pligt til straks at indberette denne mistanke til os på [email protected]. I disse tilfælde forbeholder vi os retten til at spærre din brugerkonto indtil en nærmere undersøgelse er gennemført.

 

8     VORES ANSVAR

8.1   NÅR DU HANDLER VIA ANYWEAR®, ER DET IKKE OS, SOM DU HANDLER MED. DU HANDLER DIREKTE MED EN ANDEN BRUGER PÅ ANYWEAR®. EVENTUELLE KRAV, SOM DU MÅTTE HAVE I ANLEDNING AF ET KØB VIA ANYWEAR® SKAL DERFOR RETTES DIREKTE MOD DEN BRUGER, SOM DU HAR HANDLET MED.

8.2   Vi fraskriver os ethvert ansvar for brugeres adfærd og ageren på ANYWEAR®. Det gælder også tilfælde, hvor brugeres adfærd eller ageren er i strid med gældende lovgivning eller misligholder de i nærværende aftales listede brugerforpligtelser. Du accepterer således, at du ikke kan rette krav mod os i anledning kommunikation, handel mv. med brugere på ANYWEAR®.

8.3   Vi fraskriver os ethvert ansvar for de annoncerede varers kvalitet, eventuelle mangler og fejlagtig beskrivelse af disse, samt lovligheden af de pågældende varer. Vi fraskriver os ligeledes ethvert ansvar for sælgers vilje og evne til at levere en købt vare til køber, og en købers vilje og evne til at betale sælger for en købt vare.

 

9     BEHANDLING AF PERSONDATA

9.1   Den dataansvarlig for behandlingen af dine persondata er Benjamin Media A/S, Finsensvej 6D, 2000 Frederiksberg, CVR nr.: 2579 6829, 7022 0255, [email protected].

9.2   De brugeroplysninger, som du afgiver ved oprettelse af din konto og eventuelt senere brug mv., lagres under forhold, hvor der er truffet passende sikkerhedsforanstaltning til at beskytte dine persondata.

9.3   Dine personlige oplysninger anvendes, når du logger ind på din brugerkonto, samt når du tilkøber ydelser og handler med andre brugere hos Anywear®.

9.4   Vi behandler altid følgende persondata om dig:

(i)     Dit navn og kontaktoplysninger,

(ii)    Din IP-adresse, og

(iii)   Betalingsoplysninger i tilfælde af brug af Quickpay, jf. pkt. 9.6 nedenfor.

9.5   Du har mulighed for at være anonym over for andre brugere på ANYWEAR® ved at klikke boksen ‘Anonym - jeg ønsker at være anonym, og ikke have mit rigtige navn til at fremgå på siden’ af.

9.6   Såfremt du betaler ydelser via betalingsystemet Quickpay, skal der benyttes en række betalingsoplysninger. Vi sørger for sikker opbevaring af alle betalingsoplysningerne, derfor krypteres de, således at de ikke kan læses af andre. Alle kortoplysninger opbevares sikkert og ligeledes krypteret hos Nets og deres godkendte udbyder Quickpay, som er SSL-certificeret.

9.7   Vi anvender cookies i overensstemmelse med ANYWEAR®'s generelle cookie politik, som du kan læse her.

9.8   Selskabet opbevarer dine personlige oplysninger så længe det er nødvendigt af hensyn til driften af din brugerkonto eller for at efterleve gældende lovgivning.

9.9   Ved at oprette en brugerkonto på ANYWEAR® accepterer du samtidig den beskrevne indsamling og anvendelse af persondata. Det er ikke muligt at oprette en brugerkonto på ANYWEAR® uden, at du afgiver de påkrævede persondata.

9.10  I medfør af lov om behandling af personoplysninger, har du ret til at gøre indsigelse mod såvel dataindsamlingen som den videre behandling af dine personoplysninger, samt at du, med visse lovbestemte undtagelser, har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi registrerer om dig.

9.11  Når du handler på ANYWEAR®, giver du samtykke til, at vi udveksler oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer mellem sælger og køber. Du forpligter dig til ikke at gøre uhjemlet brug af oplysninger vedrørende andre brugere, som du får kendskab til gennem ANYWEAR®.

9.12  Såfremt du har spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte os på adressen Benjamin Media A/S, Att: Anywear, Finsensvej 6D, 2000 Frederiksberg, på tlf.: 7022 0255 eller E-mail [email protected].

 

10     VILKÅR OG ANSVAR NÅR DU ER SÆLGER 

10.1  Som sælger er du forpligtet til via Anywear® kun at oprette annoncer, der overholder gældende dansk lovgivning. Du er således ansvarlig for, at der ikke annonceres kopivarer, samt at det annoncerede produkt ikke er opført på ANYWEAR®’s oversigt over ulovlige varer, se listen her.

10.2  Som sælger er du altid ansvarlig for at overholde de Handelsbetingelser, som køber accepterer i forbindelse med handelen. Du kan se Handelsbetingelserne her. Bemærk, at du som erhvervsdrivende sælger er ansvarlig for overholdelse af relevante forbrugerretlige regler, herunder Forbrugeraftaleloven. Handelsbetingelserne indeholder ikke udførlig regulering i forhold til de forbrugerretlige regler, hvorfor du selv som erhvervsdrivende sælger er ansvarlig for at iagttage informations- og oplysningspligter i henhold til gældende ret.

10.3  Som sælger er du ansvarlig for, at annoncen og varebeskrivelsen er korrekt og præcis. Annoncen må ikke vildlede eller være af anstødelig karakter. Du må kun anvende tredjemands tekster, billeder mv. i annoncen, hvis anvendelsen er lovlig i henhold til dansk ret, og dermed ikke krænker andres rettigheder.

10.4  Som sælger indestår du for, at det annoncerede produkt tilhører dig, og at du er berettiget til at sælge produktet.

10.5  Vi forbeholder os retten til at lukke en annonce, flytte den til en anden kategori eller generelt ændre i annoncen, så den overholder disse brugervilkår og gældende regler i øvrigt. Lukkes en annonce på baggrund af manglende overholdelse af gældende vilkår og regler, så refunderes et eventuelt Premium abonnement og annoncepakker ikke.

10.6  Vi forbeholder sig retten til at anvende brugerens annoncer, billeder og tekst i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i Anywear® nyhedsbrev og på diverse sociale medier, samt andre redaktionelle formater på både ANYWEAR® og partnerskab-sites. Vi anvender ikke eventuelle billeder tilføjet din brugerprofil uden forudgående samtykke fra den pågældende bruger.

10.7  Som sælger accepterer du, at vi ikke indestår for, at køber betaler.

10.8  Du bør som sælger gemme dokumentation for, at du har sendt varen til køber. Såfremt en bestemt forsendelsesform er aftalt indbyrdes, er du som sælger forpligtet til at sende i overensstemmelse hermed.

10.9  Såfremt tredjemand måtte rejse krav over for os for rettighedskrænkelse, er du forpligtet til at friholde os for enhver omkostning i forbindelse med sådanne krav, herunder erstatningskrav og rimelige advokatomkostninger.

 

11     VILKÅR OG ANSVAR NÅR DU ER KØBER

11.1  NÅR DU HANDLER VIA ANYWEAR® MED ANDRE BRUGERE, HANDLER DU DIREKTE MED DEN BRUGER, SOM SÆLGER PRODUKTET VIA ANYWEAR®. VI ER IKKE SÆLGER AF PRODUKTET, OG ETHVERT KRAV DU MÅTTE HAVE I ANLEDNING AF KØBET SKAL RETTES DIREKTE MOD DEN BRUGER, SOM SÆLGER PRODUKTET. 

11.2  Som køber accepterer du, at vi ikke indestår for købte produkters kvalitet, mangler eller levering af produktet.

11.3  Du skal som køber være opmærksom på, at de bud, som du giver på sælgers annoncer er juridisk bindende overfor modparten. Du er således forpligtet til at købe og betale for et produkt, såfremt sælger har accepteret dit bud. Bemærk dog, at ANYWEAR® ikke kan gennemtvinge en handel og ej heller er part i en eventuel aftale.

11.4  For at gennemføre et køb med en anden bruger er det krav, at du aktivt accepterer Handelsbetingelserne forud for hvert køb. Du kan læse Handelsbetingelserne her.

11.5  Som køber er du ansvarlig for at al kommunikation og ageren på ANYWEAR® ikke er vildledende, anstødelig, pornografisk eller på anden måde af stødende eller ulovlig karakter.

11.6  Som køber er du ansvarlig for selv at undersøge og betale eventuel told, moms eller anden afgift.  

 

12     FORHOLDET MELLEM SÆLGER OG KØBER

12.1  Sælger og køber aftaler selv pris, levering og øvrige vilkår for handlen. Handlen vil dog altid være underlagt dansk lov, og de danske domstole er værneting. VI ER PÅ INGEN MÅDE PART I SÆLGERS OG KØBERS AFTALE OM SALG/KØB AF PRODUKTER, OG FRALÆGGER OS ETHVERT ANSVAR I DEN FORBINDELSE. 

12.2  Aftaler mellem private sælgere og købere på ANYWEAR® er underlagt Forbrugeraftalelovens regler om 14 dages fortrydelsesret. Såfremt sælger er erhvervsdrivende og køber er en privat person, vil der som udgangspunkt være tale om et forbrugerkøb, og i sådanne køb, skal du som sælger, oplyse køber om fortrydelsesret og øvrige oplysninger påkrævet efter Forbrugeraftalelovens regler.

12.3  Såfremt der opstår problemer med en handel, opfordrer ANYWEAR® sælger og køber til selv at finde en løsning på problemet. I tilfælde af, at parterne ikke i fællesskab kan finde en løsning på det opståede problem, kan du oprette en sag til vores support på [email protected].

 

13     FORHOLDET MELLEM DIG OG SELSKABET

13.1  Når du bruger ANYWEAR®-platformen accepterer du, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder vedrørende ANYWEAR®’s ydelser tilhører os.

13.2  De handler, som du indgår med os vedrørende brugen af ANYWEAR® er underlagt dansk rets almindelige regler, herunder aftaleloven, købeloven og forbrugeraftaleloven, såfremt du er en privatperson. Bemærk, at du ikke har fortrydelsesret til de ydelser, du køber af Selskabet via ANYWEAR®, da de alle tages i brug med det samme - se mere under punkt 10-11.

13.3  Vi agerer bindeled mellem sælger og købet ved at stille en teknisk platform til rådighed. Herudover har sælger mulighed for at tilkøbe ydelser fra os, hvorefter vi bistår sælger med udarbejdelse af annoncen og besvarelse af spørgsmål. Dette ændrer ikke ved, at vi ikke er part i aftalen mellem køber og sælger, da det stadig er sælger aftalen indgås med. Vi  involverer os herudover ikke i sælgers eller købers interne aftaler og fralægger os ethvert ansvar i den forbindelse, uanset om sælger er privat eller erhvervsdrivende.

13.4  Vi kontrollerer ikke, om brugerne betaler eller leverer varen i henhold til den private handelsaftale. Ligesom vi heller ikke overtager en brugers forpligtelser, hvis de ikke opfyldes.

13.5  I enkelte tilfælde, herunder ved velgørenhed eller andre særlige events, vil vi fungere som sælger af en vare eller tjeneste. Såfremt dette er tilfældet, vil det tydeligt fremgå i annoncen. I disse tilfælde, vil du blive præsenteret for særlige handelsbetingelser, der regulerer forholdet mellem køber og os.

13.6  ANYWEAR® kan være utilgængelig i perioder som følge af tekniske forhold, og vi kan ikke gøres ansvarlig for manglende adgang. Heller ikke hvis det skyldes en af os planlagt midlertidig lukning. Selskabet kan til enhver tid slette annoncer, brugere eller annullere igangværende handler, såfremt at vi har en mistanke om misligholdelse af nærværende brugerbetingelser. Såfremt det er praktisk muligt, giver vi dig forudgående varsel om denne handling. Bemærk, at hvis din brugerkonto er blevet slettet eller du er blevet udelukket fra ANYWEAR® af os, må du ikke oprette en ny brugerkonto uden forudgående aftale med os.

13.7  Vi ønsker at være behjælpelig i enhver tvist mellem køber og sælger, og du kan således som bruger oprette en supportsag ved at skrive til [email protected], såfremt I ikke kan finde frem til en indbyrdes løsning på den opståede tvist. Når der er opretet en supportsag, vil vi forsøge at mægle i den tvist med henblik på at opnå en mindelig løsning mellem køber og sælger. Bemærk, at vores behandling af en tvist udelukkende er af vejledende karakter, og vi kan ikke gøres ansvarlig for vores forsøg på at mægle i konflikten.

 

14     REKLAME

14.1  Når du opretter en brugerprofil eller efterfølgende opdaterer din brugerprofil kan du aktivt vælge at modtage ANYWEAR®’s nyhedsbrev. Når du vælger dette, accepterer du samtidigt, at vi også må sende dig nyhedsbreve fra de af Benjamin Media A/S ejede udgivelser. Disse nyhedsbreve kan indeholde reklamer fra andre virksomheder end ANYWEAR® og andre af Benjamin Media A/S’s udgivelser.

14.2  Vi videregiver ikke dine oplysninger til brug til reklame fra andre virksomheder, medmindre du har givet samtykke til det.

14.3  Bemærk, at du til enhver tid kan vælge at framelde dig ANYWEAR® nyhedsbrevet. Det gør du nemt under din konto, under ‘rediger profil’. Endvidere vil der i hvert nyhedsbrev være et afmeldingslink nederst i nyhedsbrevet, som du kan anvende til at framelde dig vores nyhedsbrev.

14.4  Nærværende aftale og alle handler indgået via ANYWEAR® er underlagt dansk ret, og eventuelle retssager skal foregå ved de danske domstole.

 

Opdateret den 11-04-2016